New Clear Media

Din guide til medier, markedsføring og søgemaskineoptimering

En virksomhed har brug for en kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi (Foto: linkad.dk)

Kommunikationsstrategi (Foto: linkad.dk)

Mange tænker på sprog, når de hører ordet ‘kommunikation’. Det er helt rigtigt, at det er en del af det, men i virkeligheden rummet dette begreb så meget mere end bare det talte sprog mellem mennesker. I virkeligheden består kommunikation af alt det, som mennesker siger til hinanden, både gennem ord, indtryk, udtryk, bevægelser, billeder og meget mere. En kommunikationsstrategi for en virksomhed skal rumme alle disse elementer for at kunne betegnes som alsidig, og derefter er det en omfattende proces at fastlægge en sådan.

De fleste virksomheder har uden at vide det en kommunikationsstrategi. Dette skal forstås på den måde, at de har nogle konventioner, som de kommunikerer inde for. Vi har nok alle nogle uskrevne normer for kommunikation, blandt andet i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige, og hvad man ikke kan. Derudover har en virksomhed også som regel en eller anden form for visuel identitet gennem en hjemmeside og nogle informationspublikationer. Alt dette kan betegnes som led i en kommunikationsstrategi.

Den gode kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi kan dog udvides til at være mere end alt dette. Den skal også dække, hvordan en virksomhed kommunikerer med samarbejdspartnere og kunder. Den skal beskrive, hvordan virksomhedens kommunikation skal udarte sig på forskellige platforme og igennem forskellige medier. Først når dette er gjort, kan man sige, at en virksomhed har en egentlig identitet. Man kan altså sagtens tale om, at en virksomhed kan ‘finde sig selv’, ligesom i en individuel personlighedsproces.

Spørgsmålet er, om en virksomhed på egen hånd kan lægge en fyldestgørende kommunikationsstrategi. De fleste kommer til den erkendelse, at det er meget svært. Man kan gøre det nemmere ved at tage kontakt til et mediebureau eller et kommunikationsbureau, der har forståelse for, hvordan mennesker kommunikere, og hvilke kanaler der egner sig bedst til bestemte budskaber og kommunikationssituationer.

Læs mere om emnet her

Share

One ResponseLeave one →

  1. Et mediebureau har masser at lave

Leave a Reply