New Clear Media

Din guide til medier, markedsføring og søgemaskineoptimering

Organisationsudvikling hjælper til bedre resultater

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Det er alfa og omega, at man har en virksomhed, der fungerer optimalt. Når først der er et enkelt led i maskineriet, der ikke kører godt, så kan det have store konsekvenser for hele virksomhed. Hvis eksempelvis kommunikationen mellem ledelsen og de ansatte ikke fungerer, så smitter det af i hele organisationen og hele virksomheden. Ofte kan sådanne fejl og mangler i sidste ende ses på bundlinjen også, og så er det, at de erhvervsdrivende for alvor begynder at tage det alvorligt.

Effektivisering eller medarbejderpleje?

Kort fortalt er der to skoler indenfor drift af virksomheder. Nogle ejere mener, at man kommer længst ved at skære alle unødvendige omkostninger fra. Alt skal være strømlinet og der må ikke blive brugt en krone for meget. Medarbejderne bliver motiveret nok af lønchecken i sig selv. Den anden skole derimod, har et andet syn på sagen. De mener, at glade medarbejdere er bedre medarbejdere. Det betyder, at hvis en medarbejder er glad og tilfreds, så levere denne også et bedre stykke arbejde til virksomheden, hvilket i sidste ende kan ses på bundlinjen.

Organisationsudvikling hjælper til bedre resultater

Hvis man ønsker sig bedre resultater i sin virksomhed, så er det vigtigt, at man benytter den hjælp, man kan få. Man kan få en masse hjælp til organisationsudvikling, som er værd at benytte sig af. På den måde kan man nemlig få kigget på nogle af de ting, der ikke fungerer, og med kun få midler kan man få rettet op på de fejl og mangler, der er i kæden. Det er en effektiv og god måde at skabe resultater på, selvom nogle er hurtige til at afvise den. De mener, at det kun handler om profit, og at det ikke kan betale sig at få hjælp til at udvikle sin organisation. Dem der derimod gør det oplever fremragende resultater.

Find organisationsudvikling her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/organisationsudvikling/

 

Læs om organisationskultur her:

Dygtig organisationskultur skaber fælles forståelsesramme

Organisationskultur giver glade og dygtige medarbejdere

Mangler du gennemslagskraft som leder. Tag et lederkursus

Et lederkursus er nok en god ide (foto se-institute.dk)

Et lederkursus er nok en god ide (foto se-institute.dk)

Mange ledere prøver på et tidspunkt at stå overfor en række svære beslutninger og opgaver. Samtidig forventer medarbejderne klar besked og en fast rettesnor, som de kan bruge, hvis for eksempel forholdene for deres arbejdssituation ændrer sig pludseligt.

Lederne i danske virksomheder har mange opgaver. De skal indgå i en del af arbejdet med rekrutteringen af nye medarbejdere. De skal varetage daglig ledelse og sparing med medarbejderne om alt, der vedrører virksomheden. De skal sørger for afskedigelse og fornyelse af medarbejderstyrken. De skal stå til regnskab overfor den øverste ledelse i forhold til deres afdelings ansvarsområde og dennes resultater.

Listen over opgaver for en leder er meget lang, og det er ikke unaturligt eller usandsynligt, at ledelsesrollen på et tidspunkt vil blive udfordret af situationer, som både kan være eksternt eller internt relateret.

Med et lederkursus er du godt hjulpet på vej

En god måde at sikre, at du som leder får de rigtige kompetencer og sørger for at vedligeholde dine færdigheder overfor udfordringer, er ved tage et lederkursus. Dette kan være et længere forløb, som varer over flere måneder og som er inddelt i flere moduler. Andre kurser er intensive kurser, som foregår over flere dage i streg.

Emnerne på ledelseskurserne kan være meget forskellige alt efter lederens opgaver.

En salgsleder kan måske have gavn af at træne sin motivationsledelse overfor salgspersonalet. Dette kunne hjælpe medarbejderne til at performe bedre og levere bedre resultater, ved at sikre at lederen kommer med den rigtige sparring.

Et andet emne, som generelt er vedkommende for en leder, er rekruttering af nye medarbejdere. Her er der mange muligheder for at træne lederen i at finde frem til den bedste kandidat og samtidig sikre at begge parter bliver enige om at indgå et samarbejde.

Dette gælder både, når lederen skal læse ansøgningen igennem, invitere til samtale, holde fokus på formålet med samtalen og skabe den bedste relation til den kommende medarbejder.

Se mere om lederkursus hos SE-Institute.dk

Virksomhedsudvikling kan være det næste skridt

Virksomhedsudvikling  (foto: hansentoft.dk)

Virksomhedsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Hvad er det egentlig, der skaber overskud i en virksomhed? Der er forskellige skoler indenfor denne videnskab, om man vil. Nogle hælder til en fuldstændig kynisk optimering af alle processor, mens andre mener, at der er andre parametre, man også kan skrue på. Logikken bag en fuldstændig optimering giver nogenlunde sig selv. Jo mindre spild – og det gælder både ressourcer, tid og arbejdskraft, jo mere kan man tjene på sine produkter. Omvendt er logikken bag nogle af de andre tilgange lidt anderledes – dog af samme grund ganske spændende. Inden for en ikke særlig lang årrække, er der kommet mere og mere fokus på det enkelte individs udvikling og trivsel. For nogle mener og tror på, at man kan få mest ud af sine ansatte, hvis de trives og alle føler, at de har et vist ansvar i virksomheden. Det skaber en positiv personlig udvikling, og det er der mange, der har rigtig positive resultater med.

En glad medarbejder er en god – og effektiv – medarbejder

Ræsonnementet er ganske enkelt, at en glad medarbejder også er mere effektiv. Har man selv oplevet at bestride en stilling, hvor man ikke har følt sig særlig godt tilpas, så ved man også, at man ofte ikke er lige så effektiv. Der kan være flere ting, der går en på, men ofte er resultatet det samme – man laver mindre. Man er derfor mindre effektiv, og det kan mærkes – ikke mindst på tallene på bundlinjen. Ofte er det disse tal, man bliver vurderet på som administrerende direktør, og derfor er det vigtigt at have glade og tilfredse medarbejdere.

Virksomhedsudvikling kan være det næste skridt

Hvis man ønsker at komme til bunds i nogle af disse ting, og på samme tid optimere sin egen virksomhed, eller den man arbejder i, så er virksomhedsudvikling absolut en god idé. Der er stor gevinst ved at få professionelle til at belyse virksomhedens styrker og svagheder.

Virksomhedsudvikling starter her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/organisationsudvikling/

 

Læs mere om virksomhedsudvikling:

Virksomhedsudvikling skaber potentiale og overblik

Virksomhedsudvikling – din virksomheds fremtidige kompas

Ledelse og uddannelse er vejen til en fungerende ledergruppe

En god uddannelse skaber en god leder (foto se-institute.dk)

En god uddannelse skaber en god leder (foto se-institute.dk)

En af de ting der fylder allermest i den offentlige debat i dag, er uddannelse. Uddannelse er alfa og omega, og man er nødt til at uddanne sig, hvis man vil være med på arbejdsmarkedet. Både det nationale med så sandelig også det internationale. Disse to former er smeltet mere sammen, end de nogensinde har været før. Det skyldes i høj grad globaliseringen, der har medført at langt flere arbejder i udlandet. Det kan man gøre uden de store problemer, og det er der mange der benytter sig af. Af samme grund er konkurrencen på arbejdsmarkedet blevet skærpet, og det er derfor af største vigtighed, at man sørger for at få en god uddannelse med sig i bagagen.

Hvor er dine kernekompetencer?

Det er vigtigt, at man finder ud af, hvad ens kernekompetencer er. Hvis man først sørger for at finde ud af, hvad man er god til, så er der langt større sandsynlighed for, at man får succes med sin uddannelse. Endnu vigtigere er det dog, at man finder ud af, hvad man synes er spændende. Det er nemlig afgørende, at man har interesse i det fag, man læser. Hvis man ikke har det, så kan man ikke få det samme ud af et studie. Rigtig meget af det at uddanne sig handler nemlig om, at man beskæftiger sig med noget, man har en interesse for. Det gør faget mere spændende for en selv, men man får også langt mere ud af det på en lang række punkter.

Ledelse og uddannelse er vejen til en fungerende ledergruppe

Man kan altid blive en bedre leder, for hvad er det egentlig, der gør, om man er en god leder eller ej? Det er der mange forskellige bud på. Det er derfor en god idé, at blive undervist af nogen, der ved en helt masse om netop dette fag.

Ledelse og uddannelse findes lige her

 

Læs flere indlæg om uddannelse i ledelse:

Skin med en lederuddannelse

Ledelsesudvikling er vigtigt i alle firmaer i Danmark

Efteruddannelse lærer skaber kompetencer indenfor formidling

Efteruddannelse lærer (foto: via.dk)

Efteruddannelse lærer (foto: via.dk)

Efteruddannelse lærer er for alle dem, der vil uddanne sig som lærere. Det handler om at få noget ud af sin karriere. I den forstand at vi selv er bygherrer over vores karriere, er det givende og vigtigt, at vi også forsøger at gøre det bedste ud af det. Det kan være særligt givende til tider at undersøge de forskellige muligheder, der er indenfor karrierevalg. Karrieren skaber ikke sig selv. Den er tværtimod en pot pouri af både viljestyrke og viden.

Viden som magt

Viden er magt, siger man. Magt i den forstand at viden gør os i stand til at kunne yde vores bedste. En efteruddannelse tilbyder viden, der er værd at gå efter. Det er viden, der kan skabe garanti og sikkerhed på jobbet. Ligesom det også er viden, der kan tilbyde os et sikkert og stabilt fundament. Det handler på den måde om at gribe fat i den viden, der nu engang er mulig. Hvad er det for en viden? Det er en viden, der ikke bare hænger på træerne. Det er en viden, der giver pote. Der kræves mangt og meget af os på jobbet.

Det moderne arbejde

På den måde er jobs blevet mere krævende her i det moderne. Der er konstant nye krav og nye fordringer at tage stilling til. På den måde er det givende, at man forsøger at indsamle en viden og en slags profil, der kan være hensigtsmæssig i hverdagen. Det hensigtsmæssige ligger i selv det at gøre viden anvendelig og brugbar. Det anvendelige viden gør en lærer dygtig, idet læreren med sit fokus på formidling og anvendelse er særligt brugbar. Det sunde lærer/elev-forhold bliver simpelthen skabt af nogle vigtige forudsætninger. Det handler om forudsætninger, der giver pote. Ligesom det også handler om forudsætninger, der skaber et effektivt potentiale.

 

Læs meget mere om efteruddannelse lærer

 

Se flere af vores artikler om efteruddannelse:

En fleksibel efteruddannelse på deltid

Med på noderne med en efteruddannelse

En bestyrelsesuddannelse skærper bestyrelsesmedlemmer

Det er ofte en fordel med en meget specifik uddannelse (foto se-institute.dk)

Det er ofte en fordel med en meget specifik uddannelse (foto se-institute.dk)

Det er nødvendigt i disse tider at uddanne sig. Det er ganske nødvendigt, at man lærer noget fagligt, noget teoretisk og noget praktisk, når man forsøger at forbedre sig rent professionelt. Der er ingenting, der bare holder ved. Det er derfor nødvendigt, at man konstant forsøger at forbedre sig og tilpasse sig på et arbejdmarked i en verden, der synes evigt flygtig. Det træder igennem på mange forskellige måder. Men især i det professionelle er det tydeligt at se, at det er nødvendigt at have en plan, at have et udgangspunkt for det daglige virke. Det er nemlig på den her måde, at der bliver skabt gavnlige og sunde resultater. Ved at have en uddannet bestyrelse i bestyrelsesarbejde kan man som virksomhed være sikker på, at man har nogle professionelle fagfolk, der ved, hvad det vil sige at kunne styre noget og skabe resultater ud af et givent materiale. På den måde giver det ganske god mening at holde fast i de forskellige potentialer, som bestyrelsesarbejde er med til at føje til virksomheden.

Øgede kompetencer

En bestyrelsesuddannelse er med til at øge potentiale og skabe en bedre form for arbejde i det daglige bestyrelsesarbejde. Der bliver skabt mening, og der bliver skabt potentiale for vækst i virksomheden på en måde, som er ganske sund og gavnlig. Den enkelte får tilbudt nogle kompetencer og nogle metoder, der er med til at øge virksomhedens effektivitet.

At skærpe sig selv

Man kan altså være sikker på at blive tilbudt nogle fine muligheder, hvis man begynder på en bestyrelsesuddannelse. En sådan uddannelse er med til at skærpe evnerne og mulighederne, så man som bestyrelsesmedlem kan leve op til de forskellige krav, der er sat i det daglige. Det er en ganske god position at sidde i.

Læs meget mere om bestyrelsesuddannelse her

Projektledelse er en forhandling mellem flere parter

Projektledelse (foto: via.dk)

Projektledelse (foto: via.dk)

Er man leder for et projekt, bør man altid spørge sig selv, hvordan man kan blive en bedre leder heraf. Det skal man gøre for sin egen skyld, men man skal i lige så høj grad gøre det for de ansattes skyld. Grunden til at man skal gøre det for sin egen skyld er, at hvis ikke man spørger sig selv om dette, så bliver man aldrig dygtigere til sit job. Derfor er det vitalt, at man stiller sig selv dette spørgsmål, hvis man ønsker at udvide sit kompetencefelt, hvad enten det er i den ene eller den anden retning. I og med at der bliver flere og flere aspekter af det at være leder, så skal man også besidde flere kompetencer og have viden og evner indenfor flere grene af ledelsens kunst. Derfor er projektledelse et stadig fremherskende begreb i den verden, vi lever i. Man skal vide, hvordan man leder et projekt i en bestemt retning, ligesom man skal vide, hvilken retning det skal ledes i, hvis det skal være optimalt for udfaldet.

Tag højde for menneskene du arbejder med

Når man er leder af et projekt, er det af den største vigtighed, at man er opmærksom på, at det er mennesker, man er leder for. Det vil sige, at det er menneskerne omkring en og under en, der kører projektet, hvorfor det også er de mennesker, det er vigtigst at motivere. Vil man kunne dette, er det vitalt, at man forstår, at det er mennesker, man arbejder med – mennesker har forskellige reaktioner, alt afhængig af, hvilken situation, de er i. To mennesker kan godt reagere forskelligt på samme situation, hvorfor de også har brug for forskellig behandling. Dette skal en projektleder kunne gennemskue og handle ud fra, hvorfor en uddannelse i projektledelse er en rigtig god løsning for alle, der skal lede en eller anden form for projekt.

 

Læs mere om projektledelse hos VIA

 

Se flere indlæg om projektledelse:

Projektledelse er vejen frem for en sund virksomhed

Projektledelse – Deltag i udviklingen ved at udvikle dig selv

Gode muligheder for udvikling gennem moderne ledelse

Ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

Ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

Der er mange muligheder for at sikre udvikling i den enkelte virksomhed. Hvis du føler, at der ligger et stort potentiale, der venter på at få rum til udvikling i netop din virksomhed, har du med stor sandsynlighed ret i det. Der ligger nemlig er stort potentiale for udvikling i de fleste virksomheder. Det kan derfor være en god ide at undersøge, hvad der kan gøres for at sikre, at dette potentiale for udvikling bliver udnyttet i fulde drag. Du hørte rigtigt. Der er gode muligheder for at sikre udvikling i den enkelte virksomhed, gennem udvikling af fundamentet for ledelse i den enkelte virksomhed. Med en udvikling i ledelse kan du nemlig skabe et godt grundlag for udvikling i virksomheden. Moderne ledelse handler i høj grad om at lede de ansatte på det rette spor. Der er derfor gode muligheder for at sikre dette gennem en udvikling i virksomhedens ledelse.

Sæt kursen mod vækst med udvikling i virksomhedens ledelse

En udvikling i virksomhedens ledelse kan være med til at sikre, at der skabes solide resultater i den enkelte virksomhed. Ledelsens arbejde afspejler sig i de ansattes. Det er derfor vigtigt at ledelsen får de rette ressourcer til at lede medarbejderne på kursen mod udvikling i den enkelte virksomhed. Med udvikling i virksomheden kan du sikre dig, at du får opfyldt det fulde potentiale i den enkelte virksomhed. Det er noget, som med sikkerhed kan udmunde i stærke resultater i virksomhedens regnskab. Her vil det ofte være muligt at identificere, at der er tale om en virksomhed, som er i udvikling. Medarbejdernes udvikling fordrer en udvikling i virksomhedens ledelse.

 

Læs mere om udvikling i virksomhedens ledelse her på denne side

Lederudvikling styrker dine færdigheder på arbejdsmarkedet

Det er vigtigt du udvikler dine færdigheder (foto se-institute.dk)

Det er vigtigt du udvikler dine færdigheder (foto se-institute.dk)

Hvad kendetegner en god leder? Det er ikke sådan lige til at svare på, og der findes ikke en entydig definition. Der findes dog en række grundlæggende karakteristika, der er ekstra gode at besidde og være i stand til at håndtere, hvis man indgår som leder i forskellige sammenhænge. Det kan være alt fra på arbejdet, i skolebestyrelsen eller i sportsklubben. Når der nu ikke findes en entydig karakteristik af en god leder, hvordan skal man så forbedre sig og blive den dygtigste leder, man kan. Som nævnt er der en række forskellige karaktertræk og egenskaber, man kan gøre sit for at fremme. Først og fremmest er overblik helt essentielt. I enhver sammenhæng hvor man indgår som leder, er det forkromede overblik helt centralt. Dernæst er det alfa og omega at man er i stand til at videreformidle dette overblik. Formidling er noget af det allervigtigste ved en dygtig leder. Er man i stand til karismatisk og tydeligt at videreformidle sine ideer, budskaber og uddele opgaver, så er man som leder et langt stykke af vejen. Et andet uvurderligt træk ved en leder, er at være menneskekender. Man kan drage rigtig stor fordel af, at være god til at fornemme andre menneskers forgodtbefindende og hvad de som enkelte individer har brug for.

Lederudvikling styrker dine færdigheder på arbejdsmarkedet

Det er vigtigt hele tiden at forsøge at dygtiggøre sig. Har man den ambition i livet, så undgår man at gå i stå. Mange oplever en stagnation, når de har været på arbejdsmarkedet en rum tid, og er kommet lidt op i årene. Det er dog langt fra nødvendigt at gennemgå denne udvikling. Hvis man fortsat forsøger at yde sit bedste og hele tiden bliver ved at dygtiggøre sig, så kan man nå rigtig langt. Som leder er det i hvert fald alfa og omega, at man hele tiden styrker sin kompetencer indenfor ledelse. Det skaber troværdighed omkring ens karakter i ledelsessammenhæng.

Find lederudvikling lige her

Konflikthåndtering kan være et vigtigt redskab i alle fag

Konflikthåndtering (foto: via.dk)

Konflikthåndtering (foto: via.dk)

I de fleste fag er det umuligt at undgå konflikter af den ene eller den anden art. Det kan derfor være en god ide at give sine ansatte de bedst mulige forudsætninger for at kunne imødegå disse konflikter uden det betyder, at de skal frygte for deres liv og lemmer. Dette kan nemt opnås med et kursus i konflikthåndtering. Hvis du sender dine ansatte på et kursus i konflikthåndtering kan du være sikker på, at de kommer tilbage med en lang række af kompetencer, der kan hjælpe dem med at klare sig problemfrit gennem hverdagens konflikter. Et kursus i konflikthåndtering kan være gavnligt for alle ansatte uanset deres fag. Der er mange, som tror, at et kursus i konflikthåndtering kun er rettet mod konflikter med kunder eller andre, som står udenfor den enkelte virksomhed, men der kan faktisk være gevinster for alle, der vælger at deltage i et kursus i konflikthåndtering.

Gør hverdagens problemer nemmere at overkomme med et kursus i konflikthåndtering

Du kan gøre hverdagens problemer nemmere at overkomme, hvis du vælger at sende dine ansatte på et kursus i konflikthåndtering. På den måde kan du nemlig være sikker på, at de selv bliver i stand til at klare interne problemstillinger allerede i opløbet. På et kursus i konflikthåndtering får du nemlig en lang række af muligheder for at tage hånd om eventuelle konflikter allerede før, at de udvikler sig til problemstillinger, der kan vokse sig store. På den måde kan et kursus i konflikthåndtering tilføre virksomhedens sociale sammenhold, med en række redskaber, som er af en uvurderlig karakter for den enkelte virksomhed.

 

Find et kursus i konflikthåndtering her på siden