New Clear Media

Din guide til medier, markedsføring og søgemaskineoptimering

Reklameartikler til ethvert firma

Der er mange måder, at fortælle dine kunder og samarbejdspartnere, at du værdsætter dem og ønsker at forkæle dem og fortsætte det gode samarbejde. En af de mest populære måder, at gøre det på, er med smarte og ikke mindst brugbare reklameartikler, som dine kunder kan drage stor glæde af. Alle former for virksomhed kan drage fordele af at uddele reklameartikler til kunder eller samarbejdspartnere. De mest populære måder at gøre det på er på messer, ved kundebesøg ude af huset og når der kommer gæster og besøger din virksomhed på kontoret eller i produktionen. Det er en sød gestus, der bliver husket. Read the full article »

Tag et kursus i ledelse som imødekommer behov

Organisationsudvikling er et centralt begreb (foto hansentoft.dk)

Organisationsudvikling er et centralt begreb (foto hansentoft.dk)

Der kan være mange forskellige årsager til, hvorfor man lige præcis er på udkik efter et kursus i ledelse. Det kan eksempelvis være fordi, at man har været en del af en ledelse i mange år. Og hertil har man et behov for samt et grundlag for, at ville udvikle sig selv som enten leder eller en del af denne ledelse. For det er naturligvis altid vigtigt, at man forsøger at udvikle sig selv så meget som overhovedet muligt. Specielt hvis man er leder eller en del af en ledelse. For når man udvikler sig, er man med til at ønske at blive bedre til sit arbejde. Og når det kommer til lige præcis ledelse, så er der simpelthen så mange forskellige ting, som man kan slå ned på. Der sker så mange forskellige ting, inden for feltet ledelse. Det er et felt, som hele tiden bliver ved med at udvikle sig. Derfor giver det da også kun rigtig god mening, at man selv udvikler sig på dette felt. Og på den måde bliver ved med, at udvikle sig samt overskride sine grænser. På den måde kan man nemlig blive en bedre leder.

Tag et kursus i ledelse og bliv på den måde ved med at udvikle dig

Der kan altså være mange forskellige grunde til, at man er på udkik efter et kursus i ledelse. En af disse grunde kan eksempelvis være fordi, at man har været en del af en ledelse i mange år og hertil har et ønske om at udvikle sig og det er så her, at et kursus i ledelse kan være en rigtig hensigtsmæssig ting. Der findes naturligvis også andre årsager til, at man er på udkik efter et kursus i ledelse. Det kan eksempelvis være fordi, at man netop er blevet en del af en ledelse. Men det har man hertil aldrig været før og derfor søger man efter læring på dette felt. Og det er så her, at et kursus i ledelse kan være en rigtig hensigtsmæssig ting. Der findes altså mange forskellige typer af kurser i ledelse. Og derfor er det naturligvis vigtigt og helt centralt, at man finder lige præcis dét kursus som rent faktisk kan imødekomme ens behov.

Find et udvalg af ledelse her: www.hansentoft.dk

 

Se mere:

Diploma in Project Management er vejen frem

Virksomhedskultur skal passe til strategi

God virksomhedskultur skaber positive resultater.

Organisationsudvikling er et centralt begreb (foto hansentoft.dk)

Organisationsudvikling er et centralt begreb (foto hansentoft.dk)

Mange har en forkert ide om, hvad virksomhedskultur er for en størrelse. Her er det specielt lederne, der misforstår begrebet, hvilket i sidste ende kan betyde, at de overser nogle faresignaler i virksomheden. Hvis man ikke er bevidst omkring hvilken kultur virksomheden har, vil den nemlig ikke kunne blive ændret. Selvom et problem ligger i virksomhedskulturen, er der ofte mange virksomheder, der forsøger at løse problemet på anden vis, hvilket skyldes at de ikke er klar over, hvor problemet egentlig er opstået.

Forstå virksomhedskulturen

Når man snakker om virksomhedens kultur, mener man nemlig ikke de ting virksomheden ønsker at være og ønsker at opnå, som eksempelvis den pågældende strategi. Derimod snakker man om de underlæggende rutiner, kutymer og ritualer, der findes i virksomheden. Det er altså mere de stiltiende aftaler og sædvaner, som udgør virksomhedens kultur. Eksempelvis kan en virksomhed have en positiv kultur, hvor man altid står klar til at hjælpe hinanden. Men det kan også være lige omvendt, hvis eksempelvis at virksomheden aflønner sine medarbejdere, ud fra hvor meget de får solgt. Her kan der hurtigt opstå en meget konkurrencepræget stemning i virksomheden, der kan gøre, at folk ikke hjælper hinanden ret meget.

Vær med til at ændre virksomhedskulturen

Det er dog muligt, at ændre på virksomhedens kultur, men det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er noget man gør over natten. Fordi det således er de underlæggende og utalte aftaler i virksomheden, er det noget der ligger dybere, end eksempelvis virksomhedens strategi. Her kan det således være en god ide, at man får hjælp af en ekspert i virksomhedskultur, så man kan få ændret den virksomhedskultur man på nuværende tidspunkt har. Vælger man at stå på egne ben med det, er der større risiko for, at forandringen ikke lykkedes.

Hør mere om hvad en god virksomhedskultur er, hos hansentoft.dk.

 

Få flere ideer:

Iværksætter kom i gang med din markedsføring

Med på noderne med en efteruddannelse

Få hjælp til forandringsledelse og opnå succes

offentlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Få succes med forandringsledelse (foto: hansentoft.dk)

Selvom en virksomhed har fundet vejen til succes, således at de ved hvordan de skal gøre tingene, for at opnå en stor omsætning, er det ind i mellem nødvendigt at foretage forandringer. Måske har markedet ændret sig og i ønsket om at komme disse ændringer i møde, forandrer man sin virksomhed på den ene eller anden måde. I en sådan periode er virksomheden udsat, fordi man bevæger sig i en anden retning, end den hvor man ved at man har succes. Viden om forandringsledelse kan bruges til at redde en virksomhed, hvor tingene går i den forkerte retning, men det kan også sikre en virksomhed fortsat succes.

Lad ikke mangel på forandringsledelse spænde ben for succesen

At en virksomhed i en periode har stor succes betyder nemlig ikke, at det bliver ved med at fortsætte sådan. Som nævnt bliver selv de succesfulde virksomheder nødt til at foretage forandringer ind i mellem. Er virksomhedens ledelse ikke i stand til at varetage og implementere disse forandringer godt nok, vil den kunne mislykkes. Dette vil have stor betydning for virksomheden, for man kan ikke nødvendigvis bare falde tilbage på den succes man havde før. Inden man foretager store forandringer i sin virksomhed, bør man derfor give sine ledere de nødvendige redskaber til at kunne klare forandringerne.

Derfor skal der være fokus på forandringsledelse

Forandringsledelse indebærer mange ting, men en af grundene til at det er så vigtigt, er medarbejdernes forhold til forandringer. Disse vil nemlig ofte have et negativt syn på forandringer, fordi de ved at det vil medføre ændringer i deres job. Som leder skal man derfor sørge for at inddrage medarbejderne i den eller de forandringer, som virksomheden står overfor. På et kursus om forandringsledelse vil man få nogle redskaber, som kan gøre det lettere at inddrage medarbejderne i forandringerne i virksomheden.

Hør mere om forandringsledelse her

Se mere her:

Forandringsledelse skal skabe tillid

Der sker forandringer i organisationer hele tiden

Find din kandidat med rekrutteringsbureauer

God undervisning gør en forskel (foto se-institute.dk)

Få hjælp til at finde de gode medarbejdere (foto: hansentoft.dk)

Rekrutteringsbureauer dækker over et firma, organisation eller en virksomhed som har med rekruttering at gøre. Det vil sige, at det dækker over en enhed, som kan hjælpe et andet firma, organisation eller virksomhed med at finde deres rigtige kandidat til en given stilling. Det er altså dette som rekruttering har at gøre med. Det er et firma, som hjælper et andet firma med, at rekruttere de helt rigtige kandidater til nogle aktuelle stillinger. Dette gør disse rekrutteringsbureauer på hensigtsmæssige og gode måder. Først og fremmest gør de det ved, at starte en god dialog med den anden enhed. Det firma, virksomhed eller organisation som skal have hjælp af rekrutteringsbureauet med at finde deres rigtige kandidat til en given stilling. Det er denne dialog, som skal være den grundlæggende pille for de to enheders kommende samarbejde. Her vil denne dialog typisk bestå af, at man snakker sammen og finder ud af, hvilke behov firmaet, virksomhed eller organisationen har. Her vil man altså kort sagt, finde ud af, hvilke typer kandidater denne enhed har et behov for at få hjælp til at rekruttere.

Rekrutteringsbureauer hjælper firmaer med at finde deres kommende kandidater

Rekrutteringsbureauer er altså en type virksomhed, som kan ansættes af en anden type virksomhed. En anden type virksomhed kan altså ansætte et rekrutteringsbureau til at hjælpe med, at finde deres helt rigtige kandidater. Deres helt rigtige kandidater til diverse og aktuelle stillinger i virksomheden. Det er altså på denne måde et slags samarbejde mellem to virksomheder. Den pågældende virksomhed som skal have hjælp af rekrutteringsbureauet til at finde den helt rigtige kandidat til jobbet. Det er altså et slags professionelt samarbejde, hvor man arbejder sammen om at nå frem til et fælles mål: at finde den helt rigtige kandidat til en given og aktuel stilling. Det er altså dette som rekrutteringsbureauer kan tilbyde og det er dette som de dækker over.

Find et bredt udvalg af rekrutteringsbureauer her

Du kan læse mere om rekruttering her:

Få god rådgivning af rekrutteringsfirmaer

Få mest muligt ud af rekruttering i aarhus

Styrk virksomheden med en grundig strategisk analyse

Virksomhedsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Virksomhedsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Der er stor forskel på virksomheder, både i forhold til produkter og størrelse. Én ting har alle virksomheder dog tilfælles, nemlig at de har en strategi, som de driver deres virksomhed ud fra. En strategi kan dog både være bevidst og ubevidst fra virksomhedens side. Hos nogle virksomheder er denne strategi meget tydelig og de er meget bevidste omkring den linje som de følger. Hos andre virksomheder er strategien derimod blot en effekt af de valg de træffer, og hvis man spørger virksomheden selv, mener de måske ikke selv, at de følger en bestemt strategi. I sidstnævnte tilfælde vil der ofte være behov for en strategisk analyse, da der på en eller anden måde vil være et miss match mellem den strategi som de følger, og den strategi som vil være den bedste for virksomheden.

En strategisk analyse kan afklare problemet

Ved at analysere de valg som virksomheden træffer kan strategien blive tydelig for virksomheden. Og her skal man så holde den brugte strategi op mod de mål, som virksomheden egentlig har. Derfor er det vigtigt, at virksomheden selv gør sig nogle tanker om, hvilken type virksomhed de ønsker at være, om de vil vokse eller bare fastholde markedspositionen, og om hvad man ønsker at signalere over for ens kunder. Herefter vil der kunne blive udarbejdet en ny og effektiv strategi til virksomheden.

Få hjælp til at lave en strategisk analyse

Det er vigtigt, at man får kvalificerede folk til at lave den strategiske analyse, og ofte er det en god ide, at man får en udefrakommende person til det. En udefrakommende konsulent vil have en anden indgangsvinkel til en strategisk virksomhed, end en indefra kommende person ville. Der vil således ofte blive påpeget nogle ting, som virksomhedens egne medarbejdere ikke selv har tænkt over.

Læs mere om hvordan en strategisk analyse kan hjælpe her.

 

Se også:

Projektledelse – Deltag i udviklingen ved at udvikle dig selv

Ledelse og uddannelse er vejen til en fungerende ledergruppe

Nå resultaterne med en effektiv strategiplan

Virksomhedsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Virksomhedsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Det kan som virksomhedsejer eller leder være ret svært at være kritisk overfor sit arbejde og effektiviteten af sine strategier. Det kan derfor være en fordel for mange at lægge en strategiplan med en konsulent. For i nogle tilfælde kommer den bedste strategi med inspiration fra andre steder end internt i virksomheden.

 

En strategi, der er målrettet resultater

 

En strategiplan er for mange alfa omega for gode resultater i virksomheden. Det er nemlig den, der sikrer at i når de mål, i sætter jer og til den tid, der er blevet sat. Det er vigtigt at den indeholder netop de mål, deadlines og Key Performance Indicators, så i kan måle effektiviteten af jeres indsats.

 

Det kan for nogle, specielt dem, der ser at resultaterne udebliver, være en god idé at få hjælp fra en konsulent til at lægge en strategiplan. En strategikonsulent skifter mellem forskellige roller. Det er blandt andet roller så som at være katalysator, sparringspartner og coach, der kan hjælpe og rådgive jer til tops igen. Det er primært henvendt lederteamet, som til daglig arbejder med virksomhedens strategi. Det er dog også for den enkelte medarbejder, som kan rådgives hvis behovet skulle opstå. Baren for virksomhedes mål bliver fra starten sat højt, så det er nødvendigt for virksomheden at ændre på nogle af de arbejdsprocesser, som ellers ikke synes at virke. Det er derfor heller ikke muligt at gøre som man plejer, og med denne tilgang er der også for alvor brug for fokus og forpligtigelser, som kan rykke på virksomhedes resultater.

 

At lægge en strategiplan i samarbejde med en strategikonsulent, betyder også at man er i tæt samarbejde for at kunne skabe de nye resulateter for virksomheden. Det sker med nytænkning, forankring og forandring af de ikke-fungerende processer i virksomheden i mens at virksomhedens hverdag fortsætter som den plejer

 

Se hvordan du får hjælp til at lægge en strategiplan med Hansentoft.dk

 

Kig videre herinde:

Få SEO i Århus og kom frem

Ledelsesudvikling – hvis virksomheden har brug for et løft

 

 

 

Få god rådgivning af rekrutteringsfirmaer

Lær mere om lederuddannelse (foto hansentoft.dk)

Lær mere om lederuddannelse (foto hansentoft.dk)

Rekrutteringsfirmaer er firmaer, som hjælper andre firmaer, virksomheder eller organisationer at finde den helt rigtige kandidat. Det er altså rekrutteringsfirmaer som kan rådgive og vejlede i at, finde den helt rigtige til en given stilling. Det kan eksempelvis være, at du har et firma, virksomhed eller organisation hvor du mangler at få besat en stilling. Men denne stilling er måske en særlig stilling, som kræver en helt særlig kandidat til jobbet. Det kan der hertil være flere grunde til. Det er måske eksempelvis en stilling, hvortil der kræves en decideret leder med nogle specifikke kvalifikationer. Hertil kan det være hensigtsmæssigt, at søge råd samt vejledning hos rekrutteringsfirmaer, til at finde den helt rigtige leder til denne stilling. Men det kan modsat også være fordi, at det er en forholdsvist almindelig stilling som skal besættes af den helt rigtige til jobbet. Der kan altså være mange forskellige grunde til, at søge rådgivning samt vejledning hos rekrutteringsfirmaer. Uanset om det er en særlig stilling eller om det blot er en almindelig stilling. Rekrutteringsfirmaer er firmaer som hjælper dig med at finde den helt rigtige kandidat til jobbet.

Rekrutteringsfirmaer hjælper med at finde den helt rigtige profil til en stilling

Rekrutteringsfirmaer dækker altså over firmaer, som kan hjælpe med at finde den helt rigtige kandidat til en given stilling. Det er altså muligt for din virksomhed, organisation eller firmaer at søge rådgivning samt vejledning hos rekrutteringsfirmaer. Her vil I typisk starte med en uforpligtende samtale. Her vil samtalen typisk bestå i, at I afstemmer forventninger. I vil blandt andet snakke om, hvad det er du som firma søger i et rekrutteringsfirma. Og så vil I typisk finde ud af, om der er en god kemi imellem jer og om I mener om I kan hjælpe hinanden eller ej. Start allerede i dag med at finde hensigtsmæssige rekrutteringsfirmaer.

Find rekrutteringsfirmaer her: www.hansentoft.dk

Få mere inspiration:

Projektledelse er vejen frem for en sund virksomhed

Få de mest kompetencerige ledere med et kursus om ledelse udvikling.

Brug headhuntere i Danmark til at rekruttere medarbejdere

God undervisning gør en forskel (foto se-institute.dk)

Benyt en headhunter til at finde frem til den helt rigtige (foto: hansentoft.dk)

Uden de rigtige medarbejdere kommer en virksomhed ikke langt. Derfor kan det godt betale sig at investere tid og penge i at finde de rigtige medarbejdere. Det kan man eksempelvis gøre ved at hyre en headhunter.

Fordele ved headhuntere 

Når man hyrer en headhunter, foregår rekrutteringsprocessen helt anderledes end den normale proces, hvor man først laver et jobopslag, læser ansøgninger igennem og til sidst indkalder til ansættelsessamtaler. Det er der flere forskellige fordele ved.

Når man ansætter folk på den traditionelle måde, risikerer man, at de bedste kandidater ikke søger stillingen, og dermed får man ikke fat i de bedste medarbejdere. Når man hyrer en headhunter, tager headhunterne selv kontakt til de bedste kandidater, der er på arbejdsmarkedet, og det gør, at man får mulighed for at ansætte nogle medarbejdere, der i første omgang måske ikke selv havde tænkt på at søge stillingen

Derudover sparer man tid, fordi man ikke selv skal bruge tid i virksomheden på at læse ansøgninger igennem og kalde til samtale. En anden fordel ved headhuntere er, at de er eksperter i at rekruttere og derfor er godt kvalificeret til at finde de bedste medarbejdere.

Find den rigtige headhunter

Der er flere forskellige firmaer i Danmark, som tilbyder headhunting. Derfor er det en god ide at undersøge markedet og de forskellige muligheder, inden man beslutter sig for, hvem man vil hyre. Man kan læse om de forskellige headhuntere på deres hjemmeside og på den måde blive klogere på, hvad deres kompetencer er. Så er du bedre rustet til at finde den helt rigtige headhunter til din virksomhed.

Du kan hyre en headhunter i Danmark ved at klikke her

Læs om flere muligheder her:

Let medarbejdersøgningen med hjælp fra headhunting firmaer

Sådan fungerer executive search i Danmark

Sådan kan den rigtige strategiplan hjælpe din virksomhed

Det er vigtigt du udvikler dine færdigheder (foto se-institute.dk)

I kommer bare længere med en god strategi (foto: hansentoft.dk)

For at en virksomhed kan overleve på lang sigt, og skabe de resultater som man ønsker at skabe, er det nødvendigt med den helt rigtige strategiplan. Har man ikke denne, vil man ikke kunne fungere som virksomhed, men det er ikke altid, at det er så nemt at opdage, at det er strategiplanen, der er fejlen. Og ofte opdager man det faktisk for sent til at man kan lave om på det. Derfor skal man sørge for jævnligt at give sin strategiplan et servicetjek.

Her skal du ændre din strategiplan

Der er forskellige situationer, hvor man kan få brug for at ændre i sin strategiplan. Måske hænger den strategiplan man har, ikke sammen med omgivelserne overhovedet. Det kan skyldes, at man måske ønsker at henvende sig til en gruppe kunder, som slet ikke er de kunder, virksomheden burde henvende sig til. Men det kan også skyldes store ændringer i markedet. Måske har man tidligere haft en strategiplan, som fungerede rigtig godt for virksomheden, men fordi markedet har ændret sig, er den gamle strategiplan ikke længere optimal for virksomheden. Derfor skal man opdatere sin strategiplan, så den passer til det nuværende marked.

Få dine ansatte med i ændringen af strategiplanen

Selvom man finder frem til den helt rigtige strategiplan, som man officielt sørger for at ændre, er det ikke nødvendigvis nok for virksomheden. Det er nemlig yderst vigtigt, at samtlige ansatte er med på ændringen af strategiplanen, for at det kan blive implementeret tilstrækkeligt i virksomheden. Hvis ikke dette er tilfældet, vil de ansatte stadig gå rundt og tro, at det er den gamle strategiplan der skal følges. Derfor skal man som leder være opmærksom på, at man skal bruge tid og ressourcer på, at få de ansatte med i ændringen af strategiplanen.

Kontakt hansentoft.dk og få hjælp til at finde den rigtige strategiplan

Se mere her:

Styrk din virksomhed med hjælp fra en strategikonsulent

Virksomhedskultur skal passe til strategi