New Clear Media

Din guide til medier, markedsføring og søgemaskineoptimering

Skab en god organisationskultur

Organisationskultur (Foto: tawanike.com)

Der bør være en god organisationskultur på arbejdet (foto: hansentoft.dk)

Organisationer er store og vigtige virksomheder, som har stor magt. Derfor skal der gode ledere til at skabe en god organisation. Ligesom at almindelig ledelsesudvikling kræver klare mål for at opnå resultater, så gælder det samme for organisationer. Det er dog ofte nogle lidt andre mål, som skal opnås.

Men for at det kan virkeliggøres, så skal der skabes en sund og god organisationskultur. En kultur, hvor der er plads til at sige sine meninger, hvor alle medarbejdere føler sig værdsat, og hvor målene står klokkeklart. Det skal være grobunden for organisationen, så den kan blomstre og få lov til at udfolde sine blade. Så er det ligegyldigt, om det er en miljøorganisation eller en handicaporganisation.

Organisationskultur handler om det indre klima i en virksomhed, hvorfor det er vigtigt løbende at tage temperaturen, så man kan se, hvordan det står til. For fungerer det ikke i den inderste kerne af organisationen, så er det også svært at opnå resultater.

Få hjælp udefra til at klare det indre

Du tænker sikkert, hvordan er det lige, at jeg skal skabe denne her gode organisationskultur? Men det er heller ikke altid så let at gøre det selv i organisationen. Det hjælper derfor nogle gange at få friske øjne til at se på organisationen, for på den måde at ændre kulturen. Hjælpen kommer derfor fra professionelle headhuntere, som har stor ekspertise i organisationsledelse og –kultur.

De kan hjælpe dig med at få gjort organisationen til et rart sted at være, men også få fastlagt nogle klare mål og strategier for organisationen fremover. Det vil være en investering i organisation, som holder mange år fremover. Hvis du vil vide mere om organisationskultur, så klik her.

Se mere om organisationskultur her:

En sund organisationskultur er virksomhedens rygrad

En god organisationskultur kan have en afgørende betydning for virksomhedens muligheder for vækst

 

 

 

Tag en mini MBA og kom op blandt eliten af topledere

Akademiuddannlse (Foto: hk.dk)

Tag en mini MBA (Foto: se-institute.dk)

Undervisningen, som fører til en mini MBA, har fokus på at videreudvikle toplederen, til at blive endnu dygtigere til at føre virksomheden frem. Man vil stifte bekendtskab med de nyeste og mest anerkendte redskaber, modeller og teknikker, som man også lærer at bruge i praksis. På programmet får man konkrete fagligt forankrede værktøjer til at styre sin virksomhed sikkert gennem nutidens turbulente markedsvilkår. Gennem casebaseret undervisning på Executive MBA-niveau udstyres deltageren på uddannelsen med praktiske metoder til at styrke beslutningsgrundlagene i virksomheden.

Det undervises du i på en mini MBA

En stor del af undervisningen er caseorienterede gruppeøvelser, hvor deltagerne i praksis afprøver de redskaber og værktøjer, som de har diskuteret teoretisk i undervisningen. Der undervises i strategi, innovation og lederskab.

Strategi fokuserer på, hvor man ønsker at virksomheden skal føres hen. Innovation handler om, hvordan man opnår sine målsætninger på en anderledes måde end virksomhedens konkurrenter, eller om man måske bør overveje alternative mål. Lederskab drejer sig om evnen til at kommunikere indsigter og ideer til sit team, og at kunne opnå et fagligt grundlag til at føre målene ud i livet. På toplederuddannelsen er det væsentligt at forstå, at disse tre ting hænger sammen og støtter og supporter hinanden. Det handler om at organisere ressourcerne i virksomheden for at skabe udvikling og vækst.

På uddannelsen vil man opleve et åbent, ærligt og fortroligt netværk. Alle er på højeste niveau, og vil det samme, har de samme udfordringer og ambitioner, og har samme udgangspunkt. Det giver et højt fagligt niveau, en stor grad af videndeling og dermed opnåelse af endnu mere brugbare værktøjer. Udover dette kan uddannelsen være stolt af, at hele syv professorer, der underviser deltagerne, er på listen over de 50 bedste professorer i verden. Dermed får man fra start de bedste muligheder for at nå eliten.

Læs mere om mini MBA her

Se mere her:

Et mediebureau kan optimere din markedsføring

Facebook, er det også for jer?

Bliv den bedste leder med lederudvikling

Lederkursus (foto: se-institute.dk)

Lederudvikling danner vejen frem (foto: hansentoft.dk)

Der kan være mange årsager til, at man bliver en dygtig og god leder. Det kan være fordi, at man simpelthen er født med et naturligt lederinstinkt. Det kan også være fordi, at man har tillært sig så meget erfaring igennem årenes løb, at man til sidst har lært funktionen igennem den noget hårdere vej. Men på en eller anden måde, så er man ikke i tvivl når man møder en kompetent leder. Og disse kompetente ledere er ofte nogen, som er meget mere end en god leder. Det er nemlig ofte mennesker med en sympatisk personlighed. For en rigtig god og dygtig leder er ofte ham eller hende, som har en sympatisk personlighed og som man kan relatere til. Det er frem for alt en person. Og når det er en person og ikke blot en leder, så er det noget man kan relatere til. Og en måde som du kan blive sådan en leder på er, at gennemgå lederudvikling. Det er nemlig ikke altid, at man med det samme lærer, at blive en god leder. Det er faktisk igennem flere år, at man langsomt bliver den bedste leder, som man overhovedet kan blive.

Lederudvikling giver dig kompetencerne til at blive en dygtig leder

Når du går til lederudvikling, går du til en personlig og faglig udvikling. Alt sammen på samme tid. For en god leder er ikke blot en leder, som er dygtig faglig. Det er også en person, som andre mennesker kan relatere til og dermed opnå respekt for. Derfor kan disse to instanser rent faktisk ikke stå alene. Så når du søger efter noget lederudvikling vil der altså også blive lagt stor vægt på dig som person. Naturligvis skal det faglige være på plads. Det er der ingen tvivl om. For du skal jo vise, at du har en faglig ballast, som gør at du har fortjent at blive leder. Men udover det, skal du også vise dig som en sympatisk samt relaterbar personlighed.

Se et stort udvalg af lederudvikling her

Se mere om lederudvikling her:

Lederudvikling styrker dine færdigheder på arbejdsmarkedet

Ledelsesudvikling holder dig til ilden – og din virksomhed på markedet

Sund leder udvikling sikrer grønne resultater på bundlinjen

Ledelse er vejen frem (Foto: jobbank.dk)

Det er vigtigt for hele firmaet, at ledelsen er god (foto: se-institute.dk)

Den hårde konkurrence blandt virksomheder i de nuværende, internationale arbejdsklima fordrer virksomhedsledelse, der konstant formår at præstere, og som har forbedring af top- og bundlinje som sit sigte. En optimal ledelse formår at løse komplekse problemstillinger, der løbende kan påtænkes at ramme den involverede virksomhed, og dette kræver løbende ledelsesudvikling. At lade lederteamet undergå lederudviklingsprogrammer kan forbedre det løbende resultat for en virksomhed med et højt ROI (return-on-investment) som følge.

At investere i leder udvikling er at investere i virksomheden

Leder udvikling er essentielt for, at fremtidens ledere lærer at vokse med de opgaver, som virksomheden udsættes for. Det kræver en dygtig leder at kunne mestre de problematikker, som en virksomhed automatisk vil blive udsat for i forbindelse med bratte omstillinger og nye krav stillet fra virksomhedens kunder og inde fra virksomheden selv. Leder udvikling handler om at blive rustet med de rette værktøjer, som følge af innovation og nytænkning, og på den måde gøre lederne klar til at kunne tackle de udfordringer, som de møder. Nye metoder, som viser sig specielt effektive, bør fremhæves og indlæres, så en god leder kan blive endnu bedre og indbringende.

Leder udviklingskurserne skal om muligt fokusere på det succeskriterium, at de ledere, som gennemgår udviklingsprogrammerne løbende lærer at vokse med de opgaver, som virksomheden udsættes for. At disse ledere lærer bedre at mestre de problemer som automatisk vil følge af bratte omstillinger og nye krav fra omverden og internt. At lederne evner at sætte en ny retning for virksomheden, når det opgaverne kræver det. Ordentlige udviklingsprogrammer formår at tilbyde ledelsesværktøjer og fremhæve metoder, der kan gøre god ledelse endnu bedre og givtig.                         

Læs mere om leder udvikling her

Se mere om ledelsesudvikling her:

Ledelsesudvikling kan være med til at drive firmaet fremad

Ledelsesudvikling er vejen til succes

 

Ledelsesudvikling holder dig til ilden – og din virksomhed på markedet

god ledelse (foto: se-institute.dk)

god ledelse er ledelse i udvikling (foto: hansentoft.dk)

Hvis en virksomhed skal blive ved med at fungere ordentligt; holde sig i spillet og blive ved med at levere positive tal på bundlinjen, så er det vigtigt, at man sørger for at følge med tiden. Ikke bare som i at drive med den, som et blad i åen – nej, man skal aktivt sørge for, at man stadig er aktuelle. Man skal udvikle sig, så man også i de kommende år er relevante. Dette gælder på alle leder og kanter i virksomheden. Man skal konstant sørge for, at strategien og målet med det man laver, er i tråd med omverdenen. At virksomheden er skruet sammen på en måde, så den støtter op om netop dette, og at alle medarbejdere – fra top til bund – er med på dette, så de kan yde deres absolut bedste. I toppen af alt dette sidder ledelsen, og mere end noget andet, bør de i høj grad sørge for at udvikle sig, da det er her, at det store overblik til at tage de svære beslutninger, skal tages.

Bliv bedre til at arbejde med dig selv

Men hvad vil det så egentlig sige at være en god leder? For nogle mennesker er det noget, der bare ligger helt naturligt til dem. Evnen til at holde det kolde overblik i selv de mest uoverskuelige og stressende øjeblikke og træffe de rigtige beslutninger. For andre er det noget, som de skal søge efter inde i dem selv. Ikke at de er dårlige ledere – de skal måske bare have lidt hjælp til at finde deres fulde potentiale.
Uanset hvad, så kan alle have fordel af at bruge noget tid på at arbejde på sig selv, og det er langt hen ad vejen det, som ledelsesudvikling går ud på. At arbejde på sig selv så man i højere grad kan holde styringen med både virksomheden og sine ansatte.

Lyder ledelsesudvikling spændende? Så læs mere om det her

Læs mere om ledelsesudvikling her:

Ledelsesudvikling kan være med til at drive firmaet fremad

Ledelsesudvikling er vejen til succes

Strategisk ledelse er virksomhedens vej til succes

Strategi og ledelse og uadskillelige brikker i et firma (Foto: se-institute.dk)

Strategisk ledelse styrker virksomheden markant (foto: se-institute.dk)

Der kan være mange grunde til, at en virksomhed bærer frugt. Der kan være mange grunde til, at en virksomhed når de forventede mål. Grunden til at lige præcis den enkelte virksomhed når de mål, som virksomheden har sat sig for at nå, kan enten skyldes interne eller eksterne faktorer. De eksterne faktorer kan nogle gange være ekstremt svære at styre. Men de interne faktorer kan rent faktisk styres. Man kan nemlig som virksomhed kortlægge en strategi for den interne proces. Og sådan en strategi omhandler mange forskellige faktorer. Én af de faktorer som en virksomhed skal se på, er ledelsen og ledelsens rolle. Ledelsens rolle i en virksomhed er helt essentiel og har en stor betydning for virksomheden. Derfor giver det mening, at få styr på sin ledelse og sin ledelsesfunktion. Og dette kan man rent faktisk få kortlagt med en strategisk ledelse. Det er hvor virksomheden lægger en strategi for deres ledelse og deres funktioner hertil.

Strategisk ledelse er med til, at kortlægge ledelsens rolle i en virksomhed

Det er altså med strategisk ledelse, at virksomheden kortlægger ledelsens funktion i virksomheden. Og ledelsens funktion kan bestå af mange ting. Derfor giver det mening, at præcisere hvilke funktioner ledelsen rent faktisk skal have i virksomheden. Og når virksomheden har kortlagt ledelsens funktion, bliver det hertil meget nemmere at opnå ønskede mål. Det bliver altså meget nemmere for en virksomhed at opnå den ønskede succes, når virksomheden benytter sig af en strategisk ledelse. For når virksomheden har konkretiseret hvad ledelsens rolle i virksomheden er, kan virksomheden sætte sig konkrete delmål. Og virksomheden kan her kortlægge hvordan ledelsen skal være med til, at opnår disse delmål. Og når virksomheden har opnået disse delmål, kan virksomheden herefter se efter hvilke store mål virksomheden vil nå. Strategisk ledelse er altså med til, at skabe strategi og overblik for en virksomhed.

Se et stort udvalg af strategisk ledelse her

Læs mere om ledelse her:

Ledelsesudvikling kan være med til at drive firmaet fremad

Strategi og ledelse går hånd i hånd

Få hjælp til virksomhedens forretningsudvikling

Har i planlagt jeres udvikling? (Billede: Flickr.com)

Har i fokus på forretningsudvikling? (foto: hansentoft.dk)

Nogle gange sidder en virksomhed fast. Og dette kan skyldes mange forskellige ting. Det kan være fordi, at virksomheden ikke får de resultater som virksomheden ønsker. Eller det kan være, at virksomhedens ledelse ikke er god nok. Der kan være mange forskellige grunde til, at en virksomhed ikke er det rigtige sted. Men det essentielle er dog, at virksomheden rent faktisk kan gøre noget ved dette. Virksomheden kan nemlig for hjælp til at udvikle sig én samlet organisme med forretningsudvikling. Her lærer virksomheden hvordan virksomheden kan nå derhen, hvor virksomheden ønsker at være. Hvad enten dette gælder om at nå nogle specifikke resultater. Eller om virksomheden ønsker, at ændre sin organisationsstruktur. Eller om virksomheden ønsker, at forny og udvikle sin ledelse. Der findes mange forskellige og konkrete råd at hente ved hjælp af forretningsudvikling

Nå de ønskede resultater som virksomhed med forretningsudvikling

Der sker udvikling i en virksomhed hele tiden. Og denne udvikling kan ske bevidst eller ubevidst. Og den kan ske på samtlige niveauer i en virksomhed. Lige fra medarbejderne til ledelsen. Og sådan en udvikling kan nogle gange være negativ. Og dette er naturligvis uhensigtsmæssigt for en virksomhed. Derfor kan det give mening, at komme denne her udvikling i forkøbet. Og selv sætte ind som virksomhed med en bestemt udvikling. Og denne udvikling kunne eksempelvis være forretningsudvikling. Her kan virksomheden kortlægge de præcise mål, som virksomheden vil nå. Og her kan virksomheden sætte delmål og slutmål for virksomhedens udvikling. På den måde er virksomheden en del og en fast aktiv spiller for virksomhedens udvikling. Dette vil skabe et mere naturligt og organisk arbejdsmiljø for virksomheden internt. På den måde, har virksomheden det store overblik og hvilken udvikling virksomheden skal gennemgå. Og denne udvikling skal naturligvis være med henblik på noget frugtbart. Uanset om der er tale om, et ønske om organisationsudvikling eller ledelsesudvikling.

Se et stort udvalg af forretningsudvikling her

Læs mere om forretningsudvikling her:

Er det på tide at tænke i en forretningsudvikling?

Vær en del af dit firmas forretningsudvikling

En karriere inden for offentlig ledelse er inden for din rækkevidde

Ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

Offentlige ledelse er vejen frem (foto: se-institute.dk)

Når man tænker på ledelse, vil de fleste nok få et billede af chefer for stor virksomheder på nethinden. Erhvervsfolk hvis mål altid har været, at avancere så højt inden for det private erhvervsliv som muligt. Ledelse er dog langt mere end bare det. Tænker man over det, så er ledelse noget, der foregår på ethvert plan i samfundet. Ens gamle souschef da man var flaskedreng som teenager, eller den delingsfører man havde, da man var i Forsvaret. Sidstnævnte er interessant, for modsat den tidligere nævnte topchef, så er delingsføreren leder inden for det offentlige. For lige som alle andre virksomheder, så har det offentlige brug for dygtige ledere, der har det gode overblik, de rigtige kompetencer, og har de menneskelige kvaliteter, der gør, at de folk vedkommende har under sig, hver dag har lysten til at yde deres bedste. God ledelse er at gå forrest og skabe resultater – og det gælder ikke kun i det private. Mulighederne inden for det offentlige er desuden mindst lige så store. Muligheden for at nå til tops.

Danmark er din arbejdsgiver

Vejen til toppen i det offentlige er, lige som alle andre steder, ikke noget, man bare slentrer op ad. Der skal hårdt arbejde, viljestyrke, evner og uddannelse til. Ligesom i det private handler det om at kunne bevare overblikket og have næse for resultater. Da man i det offentlige ofte vil have fordommene imod sig, kan man argumentere for, at det er endnu vigtigere at tingene sidder lige i skabet hver gang. At arbejdspladsen er veldrevet og borgerne tilfredse. Og da ens løn kommer fra skatteydernes lommer, har man et ansvar – ikke bare over for dem, men over for sig selv.
Går du med en drøm om at blive leder inden for det offentlige, gælder det om at lægge en plan og undersøge, hvordan man bedst muligt kan følge denne plan. For nok er mulighederne der for den, der griber ud efter dem, men forberedelse er halvdelen af sejren.

Vil du forberede dig på en karriere inden for offentlig ledelse? Så undersøg mulighederne her

Læs mere her:

Tag et nøk op inden for offentlig ledelse med kurser

Find ledelseskurser og gør dit arbejde sjovere og bedre

God ledelse er vigtig – men hvordan leder man reelt godt?

offentlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Der er mange måder at lede på foto: hansentoft.dk)

I mange af livets aspekter er god ledelse en vigtig ting. Tænk bare på holdsport, foreninger, virksomheder, familier – ja, egentlig i de fleste sociale sammenhænge. Der er nogle, som er født til at gå forrest og lede andre mennesker. Det kommer nærmest naturligt til dem, fra de er små. Andre lærer det med alderen. De fleste kan dog lære at mestre ledelse, hvis de vil.

God ledelse er vigtigt for at få et team til at fungere. Hvis et team ikke fungerer, kommer det heller ikke særlig langt. En god leder kan gøre hele forskellen. Det gælder både til at få struktur i teamet, arbejdsopgaverne og uddelegeringen af dem, men også til at motivere og skabe arbejdsglade. Men hvordan agerer en god leder? Hvad er en god leder overhovedet?

Ledelse skal brænde igennem

For at lede er det nødvendigt at brænde igennem. Du skal have nogle ambitioner, som du aktivt kan bruge til at brænde igennem. Din evne til at brænde igennem kommer som følge af blandt andet engagement. Men hvis du har masser ambitioner og engagement, hvordan skal du så agere som en god leder?

Det er altid en god idé at lytte til dine medarbejdere. Det er med til at forebygge misforståelser, men det kan også være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder føler sig værdsat. Det kan være med til at motivere medarbejderne til at yde mere – hvilket igen kan hjælpe dig med at indfri dine ambitioner.

Som leder skal du også huske, at der altid er to sider af en sag. Selvom du måske mener at have fundet den bedste (og eneste) løsning, kan det være, at en af dine medarbejder har en løsning, der er endnu bedre. Med andre ord er det vigtigt, at du udnytter alle de kompetencer, du har til rådighed – og ikke kun dine egne.

Læs mere om ledelse her

Få mere information her:

Strategi og ledelse går hånd i hånd

Udvikling af ledelse er vigtigt for succes

Ledelsesudvikling kan være med til at drive firmaet fremad

Strategi og ledelse og uadskillelige brikker i et firma (Foto: se-institute.dk)

Tag ledelsesudvikling seriøst (Foto: se-institute.dk)

Mange vil mene, at alle de teknologiske fremskridt, som er kommet frem i de seneste år, er med til at skabe en hurtigere udvikling indenfor mange forskellige brancher. Dette stiller også højere krav til ledelsen og de kompetencer, som lederne skal have for at kunne lede medarbejderne i en hverdag, hvor der hele tiden sker ændringer som kræver nye tiltag.

For eksempel har internettet og mobiltelefonen skabt helt nye muligheder for alle former for virksomheder. Derfor stiller dette også krav til, at lederen tænker dette ind i virksomhedens strategi og også leder medarbejderne, så virksomheden får mest muligt ud af de teknologiske muligheder.

Mange leder har derfor også god gavn af at være med i en løbende ledelsesudvikling. Dette betyder, at lederne kommer på kurser og uddannelser under deres ansættelse, som kan være med til at højne deres faglige kompetencer og dermed skabe et bedre grundlag for at kunne tilrettelægge planer både på et strategisk, taktisk og operativt niveau.

Der er mange virksomheder rundt om i landet og også i udlandet, der tilbyder forskellige kurser og uddannelse indenfor ledelsesudvikling. Dette kan for eksempel være inden for salg eller indkøb. Her kan man lære, hvordan man skaber de bedste forudsætninger for at skabe vækst i virksomheden, og hvordan man bedst motiverer medarbejderne.

Ledelsesudvikling kan være mange forskellige ting

Andre kurser kunne være inden for rekruttering. Her lærer man at se, hvilke kompetencer, der mangler i virksomheden. Samtidig så kan man finde ud af, hvordan man bedst søger efter nye medarbejdere til stillingerne og også blive bedre til at afholde ansættelsessamtaler.

En tredje ting kunne være mere praktiske kompetencer som lager og logistikstyring. Her skal man gerne kunne skabe sig et overblik over ting som ens supply chain, og hvordan man effektiviserer både i forhold til transporttid, leveringsomkostninger, ruteplanlægning, tidsplaner og løbende justeringer alt efter årstider og meget andet.

Se mere om Ledelsesudvikling lige her

Læs mere om ledelsesudvikling her:

Ledelsesudvikling er vejen til succes

Ledelsesudvikling er vejen til et bedre resultatet for alle