New Clear Media

Din guide til medier, markedsføring og søgemaskineoptimering

Få de mest kompetencerige ledere med et kursus om ledelse udvikling.

Lederkursus (foto: se-institute.dk)

Tag et lederkursus (foto: hansentoft.dk)

Vi lever i et sted som Danmark, der er et sted med landskab af firmaer, som viser sig at være præget af, at det primært består er mindre virksomheder, derudover er der ganske få af de helt store virksomheder. Foruden af det betyder, at der er rigtig meget konkurrence i blandt de mange virksomheder, netop fordi det langt fra er nichepræget. Derfor skal man i det enkelte firma have fokus på, at det skal fungere så godt som overhovedet muligt. Hvordan effektiviserer man et firma? Et sted at starte er, noget som alle firmaer har, og det er med lederne. Alle firmaer har ledere, som styrer forskellige led og afdelinger og hermed også de forskellige ansatte. De er derfor et rigtig vigtigt led i et firma, og derfor skal de helst være rigtig gode til at deres arbejde. Ved at have fokus på ledelse udvikling, så er det en måde på at gøre noget for, at sikre sig en hensigtsmæssig styring af virksomheden.

Få mere kompetente ledere med kurser i ledelse udvikling

Men spørgsmålet er så, hvordan har man fokus på ledelse udvikling? Og sikrer sig, at der forekommer en hensigtsmæssig udvikling af ledelsen? Det kan gøres ret effektivt med videreuddannelse og kurser. Her er det en rigtig god idé at vælge et sted og udvikle sine ledere, hvor man har fokus på sammenspillet mellem praksis og viden. Det betyder at være på, at kurserne er sådan, at lederne lærer noget og derefter gradvist får mulighed for at bruge dem i praksis. Med en god leder, som også får nye redskaber og perspektiver at sætte i spil på arbejdspladsen og overfor de ansatte, har man rigtig gode chancer for at opnå nogle gode resultater på virksomheden samt at få nogle tilfredse medarbejdere og ikke mindst også ledere.

Læs mere om ledelse udvikling lige hér

Se mere om ledelsesudvikling her:

Sund leder udvikling sikrer grønne resultater på bundlinjen

Bliv den bedste leder med lederudvikling

 

 

God offentlig ledelse handler om den rette tilgang

Ledelsesudvikling er vigtigt (foto hansentoft.dk)

Offentlig ledelse styrker virksomheden (foto: se-institute.dk)

Offentlig ledelse er en kompleks størrelse. Som del af en offentlig ledelse har du nemlig ofte mange kasketter og mål. Du taler på en måde med flere tunger, fordi du både er leder for dine medarbejdere, fagperson og samtidig også skal kunne forstå og formidle politikernes ønsker.

Du skal både kunne tale med politikere og forstå de planer og ambitioner, der er på dit arbejdsområde. Du skal samtidig kunne forklare enhver politiker om, hvad I arbejder med og hvilke udfordringer I har, så der kommer en overensstemmelse mellem hvad der forventes af virksomheden og hvad der kan leveres.

Du skal i en offentlig ledelse også kunne viderebringe dine medarbejderes forhold, og sammen med ledelsen arbejde videre med den viden, du har. Og du skal samtidig kunne formidle de interne beslutninger på en måde, så det giver mening for medarbejderne.

Der er altså mange forventninger til en leder i en offentlig virksomhed og dermed også til den offentlig ledelse. Der findes mange tilgange til ledelse og mange ledelsesformer. I næste afsnit kan du læse mere om, hvordan du kan blive god til offentlig ledelse.

Tag efteruddannelse i offentlig ledelse

Hos Scandinavian Executive Institute kan du uddanne dig inden for offentlig ledelse. Her tilbydes mange forskellige uddannelser. Disse er særligt til ledere, der gerne vil styrke deres kompetencer. Tilbuddene hos Scandinavian Executive Institute er særligt rettet ledere og der er derfor også taget højde for, at du skal kunne passe dit arbejde imens, du tager en efteruddannelse. Uddannelsen er simpelthen tilrettelagt på en fleksibel måde, der gør at du selv har medbestemmelse.

Du kan læse mere om efteruddannelse i offentlig ledese på Scandinavian Executive Institutes hjemmeside. Her kan du også læse om de mange andre lederuddannelser, hvor der blandt andet er uddannelse i ledelse

Se mere om ledese her:

En karriere inden for offentlig ledelse er inden for din rækkevidde

Tag et nøk op inden for offentlig ledelse med kurser

 

Strategiudvikling er afgørende for virksomhedens vækst

Strategi og ledelse og uadskillelige brikker i et firma (Foto: se-institute.dk)

Strategiudvikling sender virksomheden i den rigtige retning  (foto: hansentoft.dk)

Det er ligesom, hvis du skal træne op til et maraton. Du har et klart mål om at løbe 42 kilometer, men hvordan skal du nå dit mål? Det skal du ved at lægge en stram trænings- og kostplan. På samme måde er det med en virksomhed. Hvis virksomheden skal få omsat sine mål til virkelighed, så kræver det, at der lægges en klar strategi for, hvordan målene skal nås. Det går ikke at have en halvfærdig plan. Den skal times og tilrettelægges, som skulle du løbe et maraton.

Derfor er det vigtigt, at din virksomhed har en klar strategi for, hvordan virksomheden udvikler sig. Hvilken retning skal virksomhed gå? Hvilke mål skal opnås inden næste år? Hvad er succeskriteriet? Der er mange spørgsmål, som er en del af hele strategiudviklingen. For at disse spørgsmål kan besvares, kræver det, at virksomheden har en leder, som kan tage ansvar og styring. Uden en god leder er det ikke muligt at drive en god virksomhed.

Strategiudvikling er vigtigt i en foranderlig virkelighed

Verdenen ser ikke længere ud, som den gjorde engang. Alting er omskifteligt og forandrer sig hver dag. Derfor er det vigtigt at have fingeren på pulsen, og at virksomheden udvikler sig på det rette tidspunkt. Strategiudvikling har derfor stor betydning i dagens Danmark. For retter din virksomhed ikke ind i tide, risikerer virksomheden at tabe til konkurrenterne, der var hurtigere.

Det kan være svært selv at finde ud af, hvilken strategi der er den rigtige, så derfor kan det være en god idé at få hjælp af professionelle folk. De kan fortælle, hvilken strategi der er bedst for din virksomhed, og fortælle hvilken vej din virksomhed bør gå for at blive succesfuld.

Hvis du vil vide mere om strategiudvikling, så se her

Se mere om strategi og udvikling her:

Strategisk ledelse er virksomhedens vej til succes

Strategi og ledelse går hånd i hånd

Tag din MBA i Århus og bliv en del af eliten af topledere

Akademiuddannlse (Foto: hk.dk)

Succes med en MBA fra Århus (foto: se-institute.dk)

MBA uddannelsen i Århus har fokus på at uddanne toplederen, til at kunne varetage endnu mere komplekse udfordringer end hidtil samt vokse med opgaven. På programmet får man konkrete fagligt forankrede værktøjer til at styre sin virksomhed sikkert gennem nutidens turbulente markedsvilkår. Derved bliver du meget hastigt en dygtigere leder og dermed også dygtigere til at føre virksomheden frem. Du vil samtidig stifte mange nye bekendtskaber med andre ligesindede MBA deltagere, som med fordel kan være en fremtidig sparringspartner. Derudover vil du selvfølgelig stifte bekendtskab med en række af de nyeste og mest anerkendte redskaber, modeller og teknikker, som man også lærer at bruge i praksis. Gennem casebaseret undervisning på Executive MBA-niveau udstyres du med praktiske metoder til at styrke beslutningsgrundlagene i din virksomhed.

Tag din MBA i Århus

Undervisningen i Århus bygger på en stor del caseorienterede gruppeøvelser, hvor man i praksis afprøver de redskaber og værktøjer, som der diskuteres teoretisk i undervisningen. Der undervises i lederskab, innovation og strategi. Lederskab styrker evnen til at kommunikere indsigter og ideer til sit team, og at kunne opnå et fagligt grundlag til at føre målene ud i livet. Innovation handler om, hvordan man opnår sine målsætninger på en anderledes måde end virksomhedens konkurrenter, eller om man måske bør overveje alternative mål. Strategi fokuserer på, hvor man ønsker at virksomheden skal føres hen. På toplederuddannelsen, som MBA’en i Århus udgør, er det væsentligt at forstå, at disse tre ting hænger sammen. På uddannelsen vil man opleve et åbent, ærligt og fortroligt netværk. Alle er på højeste niveau, og vil det samme, har de samme udfordringer og ambitioner, og har samme udgangspunkt. Det giver et højt fagligt niveau, en stor grad af sparring og dermed opnåelse af endnu mere brugbare værktøjer. Udover dette kan uddannelsen være stolt af, at hele syv professorer, der underviser deltagerne, er på listen over de 50 bedste professorer i verden. Dermed får man fra start de bedste muligheder for at nå eliten.

Læs mere om uddannelsen MBA i Århus her

Se mere her:

Tag en mini MBA og kom op blandt eliten af topledere

Et mediebureau kan optimere din markedsføring

Skab en god organisationskultur

Organisationskultur (Foto: tawanike.com)

Der bør være en god organisationskultur på arbejdet (foto: hansentoft.dk)

Organisationer er store og vigtige virksomheder, som har stor magt. Derfor skal der gode ledere til at skabe en god organisation. Ligesom at almindelig ledelsesudvikling kræver klare mål for at opnå resultater, så gælder det samme for organisationer. Det er dog ofte nogle lidt andre mål, som skal opnås.

Men for at det kan virkeliggøres, så skal der skabes en sund og god organisationskultur. En kultur, hvor der er plads til at sige sine meninger, hvor alle medarbejdere føler sig værdsat, og hvor målene står klokkeklart. Det skal være grobunden for organisationen, så den kan blomstre og få lov til at udfolde sine blade. Så er det ligegyldigt, om det er en miljøorganisation eller en handicaporganisation.

Organisationskultur handler om det indre klima i en virksomhed, hvorfor det er vigtigt løbende at tage temperaturen, så man kan se, hvordan det står til. For fungerer det ikke i den inderste kerne af organisationen, så er det også svært at opnå resultater.

Få hjælp udefra til at klare det indre

Du tænker sikkert, hvordan er det lige, at jeg skal skabe denne her gode organisationskultur? Men det er heller ikke altid så let at gøre det selv i organisationen. Det hjælper derfor nogle gange at få friske øjne til at se på organisationen, for på den måde at ændre kulturen. Hjælpen kommer derfor fra professionelle headhuntere, som har stor ekspertise i organisationsledelse og –kultur.

De kan hjælpe dig med at få gjort organisationen til et rart sted at være, men også få fastlagt nogle klare mål og strategier for organisationen fremover. Det vil være en investering i organisation, som holder mange år fremover. Hvis du vil vide mere om organisationskultur, så klik her.

Se mere om organisationskultur her:

En sund organisationskultur er virksomhedens rygrad

En god organisationskultur kan have en afgørende betydning for virksomhedens muligheder for vækst

 

 

 

Tag en mini MBA og kom op blandt eliten af topledere

Akademiuddannlse (Foto: hk.dk)

Tag en mini MBA (Foto: se-institute.dk)

Undervisningen, som fører til en mini MBA, har fokus på at videreudvikle toplederen, til at blive endnu dygtigere til at føre virksomheden frem. Man vil stifte bekendtskab med de nyeste og mest anerkendte redskaber, modeller og teknikker, som man også lærer at bruge i praksis. På programmet får man konkrete fagligt forankrede værktøjer til at styre sin virksomhed sikkert gennem nutidens turbulente markedsvilkår. Gennem casebaseret undervisning på Executive MBA-niveau udstyres deltageren på uddannelsen med praktiske metoder til at styrke beslutningsgrundlagene i virksomheden.

Det undervises du i på en mini MBA

En stor del af undervisningen er caseorienterede gruppeøvelser, hvor deltagerne i praksis afprøver de redskaber og værktøjer, som de har diskuteret teoretisk i undervisningen. Der undervises i strategi, innovation og lederskab.

Strategi fokuserer på, hvor man ønsker at virksomheden skal føres hen. Innovation handler om, hvordan man opnår sine målsætninger på en anderledes måde end virksomhedens konkurrenter, eller om man måske bør overveje alternative mål. Lederskab drejer sig om evnen til at kommunikere indsigter og ideer til sit team, og at kunne opnå et fagligt grundlag til at føre målene ud i livet. På toplederuddannelsen er det væsentligt at forstå, at disse tre ting hænger sammen og støtter og supporter hinanden. Det handler om at organisere ressourcerne i virksomheden for at skabe udvikling og vækst.

På uddannelsen vil man opleve et åbent, ærligt og fortroligt netværk. Alle er på højeste niveau, og vil det samme, har de samme udfordringer og ambitioner, og har samme udgangspunkt. Det giver et højt fagligt niveau, en stor grad af videndeling og dermed opnåelse af endnu mere brugbare værktøjer. Udover dette kan uddannelsen være stolt af, at hele syv professorer, der underviser deltagerne, er på listen over de 50 bedste professorer i verden. Dermed får man fra start de bedste muligheder for at nå eliten.

Læs mere om mini MBA her

Se mere her:

Et mediebureau kan optimere din markedsføring

Facebook, er det også for jer?

Bliv den bedste leder med lederudvikling

Lederkursus (foto: se-institute.dk)

Lederudvikling danner vejen frem (foto: hansentoft.dk)

Der kan være mange årsager til, at man bliver en dygtig og god leder. Det kan være fordi, at man simpelthen er født med et naturligt lederinstinkt. Det kan også være fordi, at man har tillært sig så meget erfaring igennem årenes løb, at man til sidst har lært funktionen igennem den noget hårdere vej. Men på en eller anden måde, så er man ikke i tvivl når man møder en kompetent leder. Og disse kompetente ledere er ofte nogen, som er meget mere end en god leder. Det er nemlig ofte mennesker med en sympatisk personlighed. For en rigtig god og dygtig leder er ofte ham eller hende, som har en sympatisk personlighed og som man kan relatere til. Det er frem for alt en person. Og når det er en person og ikke blot en leder, så er det noget man kan relatere til. Og en måde som du kan blive sådan en leder på er, at gennemgå lederudvikling. Det er nemlig ikke altid, at man med det samme lærer, at blive en god leder. Det er faktisk igennem flere år, at man langsomt bliver den bedste leder, som man overhovedet kan blive.

Lederudvikling giver dig kompetencerne til at blive en dygtig leder

Når du går til lederudvikling, går du til en personlig og faglig udvikling. Alt sammen på samme tid. For en god leder er ikke blot en leder, som er dygtig faglig. Det er også en person, som andre mennesker kan relatere til og dermed opnå respekt for. Derfor kan disse to instanser rent faktisk ikke stå alene. Så når du søger efter noget lederudvikling vil der altså også blive lagt stor vægt på dig som person. Naturligvis skal det faglige være på plads. Det er der ingen tvivl om. For du skal jo vise, at du har en faglig ballast, som gør at du har fortjent at blive leder. Men udover det, skal du også vise dig som en sympatisk samt relaterbar personlighed.

Se et stort udvalg af lederudvikling her

Se mere om lederudvikling her:

Lederudvikling styrker dine færdigheder på arbejdsmarkedet

Ledelsesudvikling holder dig til ilden – og din virksomhed på markedet

Sund leder udvikling sikrer grønne resultater på bundlinjen

Ledelse er vejen frem (Foto: jobbank.dk)

Det er vigtigt for hele firmaet, at ledelsen er god (foto: se-institute.dk)

Den hårde konkurrence blandt virksomheder i de nuværende, internationale arbejdsklima fordrer virksomhedsledelse, der konstant formår at præstere, og som har forbedring af top- og bundlinje som sit sigte. En optimal ledelse formår at løse komplekse problemstillinger, der løbende kan påtænkes at ramme den involverede virksomhed, og dette kræver løbende ledelsesudvikling. At lade lederteamet undergå lederudviklingsprogrammer kan forbedre det løbende resultat for en virksomhed med et højt ROI (return-on-investment) som følge.

At investere i leder udvikling er at investere i virksomheden

Leder udvikling er essentielt for, at fremtidens ledere lærer at vokse med de opgaver, som virksomheden udsættes for. Det kræver en dygtig leder at kunne mestre de problematikker, som en virksomhed automatisk vil blive udsat for i forbindelse med bratte omstillinger og nye krav stillet fra virksomhedens kunder og inde fra virksomheden selv. Leder udvikling handler om at blive rustet med de rette værktøjer, som følge af innovation og nytænkning, og på den måde gøre lederne klar til at kunne tackle de udfordringer, som de møder. Nye metoder, som viser sig specielt effektive, bør fremhæves og indlæres, så en god leder kan blive endnu bedre og indbringende.

Leder udviklingskurserne skal om muligt fokusere på det succeskriterium, at de ledere, som gennemgår udviklingsprogrammerne løbende lærer at vokse med de opgaver, som virksomheden udsættes for. At disse ledere lærer bedre at mestre de problemer som automatisk vil følge af bratte omstillinger og nye krav fra omverden og internt. At lederne evner at sætte en ny retning for virksomheden, når det opgaverne kræver det. Ordentlige udviklingsprogrammer formår at tilbyde ledelsesværktøjer og fremhæve metoder, der kan gøre god ledelse endnu bedre og givtig.                         

Læs mere om leder udvikling her

Se mere om ledelsesudvikling her:

Ledelsesudvikling kan være med til at drive firmaet fremad

Ledelsesudvikling er vejen til succes

 

Ledelsesudvikling holder dig til ilden – og din virksomhed på markedet

god ledelse (foto: se-institute.dk)

god ledelse er ledelse i udvikling (foto: hansentoft.dk)

Hvis en virksomhed skal blive ved med at fungere ordentligt; holde sig i spillet og blive ved med at levere positive tal på bundlinjen, så er det vigtigt, at man sørger for at følge med tiden. Ikke bare som i at drive med den, som et blad i åen – nej, man skal aktivt sørge for, at man stadig er aktuelle. Man skal udvikle sig, så man også i de kommende år er relevante. Dette gælder på alle leder og kanter i virksomheden. Man skal konstant sørge for, at strategien og målet med det man laver, er i tråd med omverdenen. At virksomheden er skruet sammen på en måde, så den støtter op om netop dette, og at alle medarbejdere – fra top til bund – er med på dette, så de kan yde deres absolut bedste. I toppen af alt dette sidder ledelsen, og mere end noget andet, bør de i høj grad sørge for at udvikle sig, da det er her, at det store overblik til at tage de svære beslutninger, skal tages.

Bliv bedre til at arbejde med dig selv

Men hvad vil det så egentlig sige at være en god leder? For nogle mennesker er det noget, der bare ligger helt naturligt til dem. Evnen til at holde det kolde overblik i selv de mest uoverskuelige og stressende øjeblikke og træffe de rigtige beslutninger. For andre er det noget, som de skal søge efter inde i dem selv. Ikke at de er dårlige ledere – de skal måske bare have lidt hjælp til at finde deres fulde potentiale.
Uanset hvad, så kan alle have fordel af at bruge noget tid på at arbejde på sig selv, og det er langt hen ad vejen det, som ledelsesudvikling går ud på. At arbejde på sig selv så man i højere grad kan holde styringen med både virksomheden og sine ansatte.

Lyder ledelsesudvikling spændende? Så læs mere om det her

Læs mere om ledelsesudvikling her:

Ledelsesudvikling kan være med til at drive firmaet fremad

Ledelsesudvikling er vejen til succes

Strategisk ledelse er virksomhedens vej til succes

Strategi og ledelse og uadskillelige brikker i et firma (Foto: se-institute.dk)

Strategisk ledelse styrker virksomheden markant (foto: se-institute.dk)

Der kan være mange grunde til, at en virksomhed bærer frugt. Der kan være mange grunde til, at en virksomhed når de forventede mål. Grunden til at lige præcis den enkelte virksomhed når de mål, som virksomheden har sat sig for at nå, kan enten skyldes interne eller eksterne faktorer. De eksterne faktorer kan nogle gange være ekstremt svære at styre. Men de interne faktorer kan rent faktisk styres. Man kan nemlig som virksomhed kortlægge en strategi for den interne proces. Og sådan en strategi omhandler mange forskellige faktorer. Én af de faktorer som en virksomhed skal se på, er ledelsen og ledelsens rolle. Ledelsens rolle i en virksomhed er helt essentiel og har en stor betydning for virksomheden. Derfor giver det mening, at få styr på sin ledelse og sin ledelsesfunktion. Og dette kan man rent faktisk få kortlagt med en strategisk ledelse. Det er hvor virksomheden lægger en strategi for deres ledelse og deres funktioner hertil.

Strategisk ledelse er med til, at kortlægge ledelsens rolle i en virksomhed

Det er altså med strategisk ledelse, at virksomheden kortlægger ledelsens funktion i virksomheden. Og ledelsens funktion kan bestå af mange ting. Derfor giver det mening, at præcisere hvilke funktioner ledelsen rent faktisk skal have i virksomheden. Og når virksomheden har kortlagt ledelsens funktion, bliver det hertil meget nemmere at opnå ønskede mål. Det bliver altså meget nemmere for en virksomhed at opnå den ønskede succes, når virksomheden benytter sig af en strategisk ledelse. For når virksomheden har konkretiseret hvad ledelsens rolle i virksomheden er, kan virksomheden sætte sig konkrete delmål. Og virksomheden kan her kortlægge hvordan ledelsen skal være med til, at opnår disse delmål. Og når virksomheden har opnået disse delmål, kan virksomheden herefter se efter hvilke store mål virksomheden vil nå. Strategisk ledelse er altså med til, at skabe strategi og overblik for en virksomhed.

Se et stort udvalg af strategisk ledelse her

Læs mere om ledelse her:

Ledelsesudvikling kan være med til at drive firmaet fremad

Strategi og ledelse går hånd i hånd